MindSpring-ambassadører

MindSpring-trænere spiller en vigtig rolle i at facilitere MindSpring-gruppeforløb for nyankomne flygtninge i samarbejde med medtrænere.
 
 

En MindSpring-træner er en frivillig med flygtningebaggrund, der har gjort sig erfaringer med at komme til et nyt land og starte et liv i Danmark. MindSpring-træneren gennemfører et MindSpring-trænerkursus og faciliterer derefter et gruppeforløb for enten børn, unge eller forældre. I denne proces hjælper MindSpring-træneren andre med samme kulturelle baggrund og en lignende historie. Samtidig udvikler MindSpring-træneren kompetencer til at facillitere og et få nuanceret syn på og nye refleksioner omkring det at leve i eksil. 

Medtræneren er en fagperson, der har flygtningefaglig viden om den lokale kontekst, forhold og muligheder og støtter derigennem MindSpring-gruppeforløbet.  

De har begge noget til fælles: et brændende ønske om at gøre en forskel for flygtninge og indvandrere i Danmark. 

Her præsenterer vi MindSpring-trænere eller medtrænere, som er blevet ambassadører for MindSpring Kompetencecenter. De fortæller om, hvad de har lært i deres møde med MindSpring-metoden og formidler de gode erfaringer med forløbet. 

*** 

Hillay Esmati, medtræner

Hillay Billede

Hillay er 36 år, mor til to og kom til Danmark i 1997 som flygtning fra Afghanistan. Siden hendes ankomst til Danmark har hun prøvet lidt af hvert på arbejdsmarkedet, både som avisbud, barnepige, køkkenassistent på et sygehus og tolk. I dag arbejder hun som familie og forebyggelse konsulent i Vejen kommune, hvor hun også har arbejdet med uledsagede unge flygtninge. Hun har taget pædagoguddannelsen, og er på nuværende tidspunkt i gang med diplomuddannelsen i pædagogisk psykologi.

Hillay har været MindSpring medtræner på både børne-, unge- og forældre-forløb siden 2016, og hun har erfaret hvad effekt MindSpring metoden opnår hos deltagere. Som hun siger:

Jeg har oplevet, at ved at komme igennem MindSpring forløb, får deltagerne mere selvtillid og bliver mere selvhjulpne. Deltagerne får viden og redskaber til at håndtere konflikter og magtesløshed, som flugten til et nyt land kan indebære. Deltagerne siger selv, at de kan være mere rolige og kan snakke om mange ting i MindSpring forløbene, i stedet for at gå til en psykolog. Fordi her kan vi mærke, at vi ikke er alene og kan genkende hinandens følelser.

At der foregår forskning ved siden af et forløb, gør MindSpring til en videnskabeligt bevist forebyggende metode.

Hun har dog også erfaret MindSpring metoden som nyttig for hende personligt og brugbart i andet regi. Som hun siger:

MindSpring er en meget givende metode. Jeg har oplevet mange lærerige dage på kursus og på de medtræner dage, som bliver holdt et par gange om året.

Gennem MindSpring, blev jeg bevidst om fordelene ved at bruge min baggrund og erfaringer, som gør, at deltagerne kan spejle sig i både træneren og mig som medtræner. Min oplevelse med at benytte Peer to Peer metode og empowerment blev styrket og bekræftet gennem MindSpring forløbene. Ved at se den udvikling, der sker med MindSpring deltagere, har det gjort, at jeg blev mere motiveret for at bruge konceptet ikke kun i decideret MindSpring forløbene, men også i mine undervisning i fx kvindegruppen og familieliv.

Jeg har også brugt MindSpring som forebyggende arbejde i en familie, som var ved at falde fra hinanden og hverdagene ikke fungerede som ønsket.

*** 

Hamid Bouhrouje Pedersen, MindSpring træner

 Hamid Ambassadoer

Hamid er 34 år og fra Marokko. Han arbejder som interkulturel familiekonsulent i Svendborg kommune, hvor han har at gøre med integration for minoriteter – hovedsageligt folk fra Mellemøsten. Udover det har han været frivillig besøgsven hos Røde Kors i fem år, og har de sidste tre år også været støtteperson for flere syriske familier gennem Dansk Flygtningehjælp. Lige nu hjælper han en ung, enlig, syrisk mand med mange forskellige ting i integrationen i et nyt land. I sin fritid bruger Hamid megen tid på sine to børn, og så elsker han at fiske. Han er en ”havørred-fanatiker” som han selv nævner, og ”løber efter dem på kysten hver gang der er tid til det”.

Hamid fortæller om, hvad han har oplevet MindSpring metoden formå:

Jeg arbejder jo allerede med børn, men jeg har følt det nødvendigt for mig at få nogle konkrete redskaber, som gør det nemmere for mig at arbejde med flygtningebørn. Når man går ind i MindSpring, får man noget som er effektivt. Det er nogle forholdsvist simple ting at benytte, men det er en forskning og viden, som man bare får, i stedet for at man selv skal sidde og eksperimentere. Så er man videnskabeligt bevidst, og så fungerer det bare, og jeg kunne simpelthen mærke det på de børn jeg arbejder med.

Jeg har konkrete eksempler. I et tidligere forløb havde jeg en ret ustyrlig, højlydt dreng. Han var på konstant. Til gengæld havde jeg en pige på den anden side som ikke sagde noget. På et tidspunkt i forløbet kunne jeg mærke, at de begge var kommet tættere på hinanden i deres tilstedeværelse. Drengen havde skruet lidt ned, og pigen havde skruet lidt op, så det var en klar effekt man kunne se. Derudover var børnene begyndt at snakke frit, uden at føle de skulle gemme sig, og det synes jeg bestemt var et resultat der kunne mærkes.

Hamid fortsætter med at fortælle mere om, hvad metoden har betydet for ham:

Jeg er rigtig glad for at være involveret og være en del af MindSpring projektet i Svendborg kommune, for det gør det lettere for mig at arbejde med mit felt. Selvom jeg måske ikke er midt i et MindSpring forløb, har metoden givet mig nogle tanker bag de handlinger, jeg foretager mig i det daglige. Så for mig privat har MindSpring også givet mig nogle kompetencer. Både når det kommer til at lytte eller til at motivere folk, og til at forstå, hvorfor de gør som de gør eller reagerer på den ene eller anden måde. Der er altid noget som jeg kan relatere til eller genkende i forhold til metoden, og det er simpelthen en kæmpestor bonus for mig, når jeg nu arbejder med børn. Når man gennem kurserne har lært at relatere til nogle emner, føler man sig godt klædt på til at varetage disse opgaver, og det er en lettelse.

Hamid har tidligere været træner i MindSpring børne-forløb og er på nuværende tidspunkt i færd med at uddanne sig til unge-træner også.

***

Abdullah Adnan Sakka, MindSpring-træner

Billeder Nyheder005

Abdullah er 28 år gammel. Han kom fra Syrien til Danmark for tre et halvt år siden. I øjeblikket går han i skole, og efter sommeren skal han på HF. Samtidig arbejder han som tolk og ungegruppe ansvarlig hos Dansk Flygtning Ungdom, DFUNK. Han kan godt lide musik og at gå lange ture, men først og fremmest elsker han at møde og hjælpe andre mennesker. 

Abdullah synes at, det med at blive uddannet MindSprings-træner har betydet en ”kæmpe udvikling i hans liv”. Han har fået vigtig viden og mange ideer, og han begyndte at reflektere over sin egen identitet. 

”Jeg har lært rigtig meget, jeg har lært hvordan man kommunikere, hvordan man kan lytte til andre og give dem plads til at snakke og forstå dem. Jeg har også lært, at hver menneske har sin historie, og den historie kan man lære noget af. Jeg har også lært meget om mine grænser, om hvordan man mærker sig selv og tænker over sin identitet. Jeg havde mange problematiske, besværlige spørgsmål i forhold til min identitet: hvem jeg er, når jeg ikke er herfra, men jeg er her, og hvordan mit liv er. Det var virkeligt tungt for mig og det tog meget af min energi hver dag. I dag er jeg meget mere afslappet i forhold til hvem jeg er og jeg har en helt anden forståelse af, hvordan man definerer sin identitet, og det giver mig meget frihed og fred i min hverdag” - siger Abdullah om hans proces ved at være en del af MindSpring. 

Jeg synes, at MindSpring er det mest effektfuldt program jeg har oplevet i mit liv. Det betyder rigtig meget at være MindSpring-træner, fordi der er nogle vigtige emner man kommer ind på i MindSpring og der er plads til at snakke om. MindSpring har spillet en stor rolle i mit liv og har haft en stor effekt, så jeg synes, at mange skal have muligheder for at deltage i MindSpring-forløb” - fortæller Abdullah.

Jeg synes, at vi generelt fokuserer rigtig meget på problemer, men i MindSpring fokuserer vi på at forebygge problemerne hos mennesker, og dermed hos samfundet, ved at give dem værktøjer til at hjælpe sig selv og hente den. Det er et skridt frem for at undgå disse problemer, både personlige og sociale”.  Det er derfor at Abdullah er blevet MindSpring-ambassadør. 

***

Billeder Nyheder006

Nadia kommer fra Libanon og har været i Danmark i flere år. Hun arbejder inden for social og sundhed, og som tolk og Mindspring-træner for børn. Hun har desuden arbejdet med Dansk Flygtningehjælp i 3 årHun elsker at arbejde med børn for at hjælpe dem til at lære dem selv at kende, hvem de er og hvad de vil med deres liv. Hun vil desuden støtte dem i deres proces for at være en del af samfundet. 

Nadia synes, at hun har fået meget ud af hendes deltagelse i MindSpring-trænerkursus. 

Det var et rigtig godt kursus, der har hjulpet mig meget på det personligt plan. Jeg føler, at jeg er blevet mere opmærksom på at være aktiv lytter. Jeg føler, at det har givet mig nogle nye kompetencer og værktøjer til at håndtere, forstå og behandle personer med sorg og smerte. Især hos børn kan man nogle gange forstå dem bedre, når man er opmærksom på deres kropsprog, da de muligvis endnu ikke har lært at udtrykke deres sorg med ord, så de vil lede efter andre måder at udtrykke sig på. Jeg har også lagt særlig fokus på identitet og den historie de unge har med sig fra deres hjemland, og hvordan deres historie enkeltvis eller som gruppe kan give os en forståelse for deres problemer og byrder” - fortæller Nadia.

I dag bruger Nadia sin læring og sine erfaringer fra MindSpring til at rådgive og hjælpe andre til at selvhjælpe og udvikle deres personlige handlekraft. Hun forklarer, at “det er ikke meningen, at man som MindSpring-træner skal løse og hjælpe til det på en måde at deltagere bliver afhængige af træneren. Den rigtige hjælp består i at deltagerne lærer hvad de kan bruge sig selv til, hvordan de kan styrke sig selv og arbejde sig imod sin egen forbedring uafhængig af hvem der er omkring dem”. 

Når Nadia bliver spurgt om, hvorfor hun er blevet MindSpring-ambassadør, svarer hun: “Kort sagt bygger min motivation lidt på min egen bagrund som tilflytter. Jeg kan genkende nogle af de problemer deltagerne kommer med, og jeg kan også se hvad Mindspring-metoden give dem. Det vil jeg selvfølgelig gerne promovere”.

***

Ønsker du eller din organisation at kontakte en af vores MindSpring-ambassadører, så skriv gerne en mail til mindspring@drc.ngo