MindSpring i Danmark

MindSpring har eksisteret i Danmark siden 2010, og der er sket meget med MindSpring i årene siden.
 
 

20.11.2020

Tidslinje

2002

Mindspring-metoden udvikles i Holland af Mindsprings grundlægger, psykolog Paul Sterk.

2005

Paul Sterk udvikler den første manual til forældregrupper.

2010

MindSpring starter i Danmark under koordinering af Dansk Flygtningehjælp.

2012

MindSpring afholder sit første landsmøde for alle MindSpring-trænere.

2013

MindSpring udvikles til unge flygtninge og forsætter udbredelsen af forældreforløb i landets kommuner.

2014

MindSpring samarbejder med Københavns Kommune om forældreforløb i København med fokus på social kontrol.

2015

MindSpring får besøg af metodens grundlægger Paul Sterk.

MindSpring udvikler ungeforløbet til også at omhandle social kontrol, ligestilling og seksualitet.

MindSpring får en stor donation af Det Obelske Familiefond til at åbne MindSpring Kompetencenter, samt igangsætte et forskningsprojekt, der skal belyse effekterne af MindSpring. 

2016

MindSpring Kompetencecenter deltager i Velfærdens Innovationsdag 2016 med stor interesse fra konferencegæsterne.

MindSpring Kompetencecenter tager på inspirationstur til MindSpring i Holland for at høre om børnegrupper og til STARTTS i Australien for at høre nærmere om FICT-programmet (Families in Cultual Transition)

MindSpring Kompetencecenter modtager en stor donation fra Det Obelske Familiefond til udvikling af MindSpring for flygtningebørn.

2017

De første MindSpring-trænere uddannes til at facilitere MindSpring for børn lokalt i foråret 2018.

MindSpring-kompetencecenter indleder samarbejde med DIGNITY om forskning af effekten af MindSpring for børn, samt Nordisk Velfærdscenter omkring indsatser for børn med flygtningestatus.

MindSpring præsenteres med workshop i samarbejde med Center for Transkulturel

Psykiatri og FICT fra Australien på International Metropolis Konference i Holland/Haag.

MindSpring præsenteres på konferencen ”Nordens barn – insatser for mottagande och inkludering av nylanlanda banr och unga”, i København, arrangeret af Nordens Velfærdscenter.

2018

MindSpring Kompetencecenter deltog i maj på Nordic Day i Sevilla, Spanien. Konferencen fokuserede på tidlige forebyggende indsatser for nyankomne flygtninge og familier - organiseret af Nordisk Velfærdscenter.

I september besøgte MindSping Kompetencecenter Nordisk Børneforsorgs Kongres i Reykjavik, Island. Fokus var udveksling af tilgange og ideer til at sikre børns velfærd, og vi bragte bl.a. MindSpring og dets forebyggende aspekt for flygtningebørn på bane.

MindSpring Kompetencecenter præsenterer MindSpring Ambassadørerne. De formidler MindSpring-metoden og de gode erfaringer.

Mindspring pilotstudie, lavet af læge, Ph.d. Charlotte Kærgaard Sonne fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri i 2016-2017, viser flotte resultater. Pilotstudiet viser, at MindSpring-deltagere er meget tilfredse med deres udbytte af forløbet, samtidig oplever de forbedringer i deres livskvalitet. 

2019

Fire medarbejdere fra Integationsnet deltager i trænerkurset og Integrationsnet begynder herefter at tilbyde MindSpringPlus-forløb til kommuner og andre institutioner i samarbejde med MindSpring Kompetencecenter.

MindSpring lancerer Ny-MindSpring, hvor to frivillige MindSpring-trænere sammen står for at arrangere og afholde et MindSpring-forløb uden, at der nødvendigvis indgår en institution.

MindSpring Kompetencecenter afholder i samarbejde med DRC Asylafdeling og Udlændingestyrelsen en række udbytterige MindSpring-forløb for afviste asylansøgere på udrejsecentrene Sjælsmark, Avnstrup og Kærshovedgård.

MindSpring Kompetencecenter kører et vellykket pilotforløb for MindSpring for efterkommere.

MindSpring Kompetencecenter holdt oplæg om MindSpring på en konference i Vaasa, Finland.

MindSpring Kompetencecenter deltog i første internationale MindSpring-konference afholdt i Böblingen, Stuttgart.

For første gang uddannede MindSpring Kompetencecenter trænere til samtlige målgrupper (forældre, børn og unge) på et samlet trænerkursus. Det betød, at vi i 2019 udannede et rekordstort hold af nye trænere, som kommer fra hele Danmark.

2020

MindSpring Kompetencecenter fejrer 10-års jubilæum for MindSpring i Danmark.

I januar udgiver Nordisk Velfærdscenter en ny rapport, om indsatser der lever op til Socialstyrelsens teori om Lovende Praksis. MindSpring-metoden er blandt fem initiativer, som vurderes at have en særlig god sandsynlighed for at skabe positive resultater for nyankomne børn og familier.

I juni afholder MindSpring Kompetencecenter for første gang et lokalt trænerkursus for 10 trænere i Aalborg. Formålet er at undersøge nye værter for MindSpring og styrke ejerskabet samt integrationen af metoden som en vedvarende indsats i Aalborg.

To lektorer fra finske Novia University of Applied Sciences, hvor der bl.a. uddannes sygeplejersker og socionomer, deltager virtuelt på trænerkurset i september. Formålet er at implementere MindSpring-metoden i uddannelserne på sundheds- og socialområdet, så MindSpring kan understøtte integrationsarbejdet med nytilkomne flygtninge og immigranter i Finland.

I oktober er MindSpring Kompetencecenter vært for en succesfuld konference for fagpersoner, der arbejder med børn eller familier med flygtningebaggrund.

Grundet stigende interesse fra udlandet, begynder MindSpring Kompetencecenter at oversætte de tre manualer for forældre, unge og børn til engelsk. Disse vil være tilgængelige i 2021.