MindSpring-træner og medtræner

De to gruppeledere er helt centrale for en MindSpring-gruppe
 
 

Hvad er MindSpring?

MindSpring er en metode, der anvendes i gruppeforløb for og med flygtninge og indvandrere. Gennem MindSpring vil deltagernes handlekompetencer styrkes gennem ny viden og en bevidstgørelse af egne reaktioner på krig, flugt og en tilværelse i eksil. Gruppeforløbene tilbyder deltagerne værktøjer til at handle på konkrete udfordringer i deres tilværelse i Danmark. Formålet er således at forebygge psykisk og social mistrivsel samt at skabe grundlag for et socialt netværk. Læs om MindSpring her.

Vil du være MindSpring-træner eller medtræner?

Vil du være MindSpring-træner eller medtræner? MindSpring-grupper ledes af to gruppeledere. Den ene er frivillig MindSpring-træner, som selv har flygtningebaggrund, og den anden er en medtræner, som er en fagperson fra det samarbejdsregi, hvor MindSpring-gruppen organiseres fx kommunen eller den boligsociale helhedsplan.

MindSpring-træner og medtræner er begge ansvarlige for gruppemøderne, men de har hver deres rolle. Det er MindSpring-trænerens opgave at lede og facilitere gruppen under møderne og introducere temaer og øvelser, mens medtræner er ansvarlig for rammerne af det praktiske omkring gruppeforløbet samt ansvarlig for faktuelle forhold om temaerne f.eks. om hvor professionel hjælp findes på konkrete problemer, der dukker op under et gruppemøde. Hvor MindSpring-træneren har erfaringerne, sproget og kulturen til fælles med deltagerne, har medtræneren et fagligt, dansk og personligt perspektiv og fungerer som professionel hjælp til MindSpring-træner.

MindSpring-træneren og medtræneren har fælles ansvar for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af møderne og fordeler opgaverne imellem sig. Det er nødvendigt at MindSpring-træneren og medtræneren forud for hvert gruppemøde forbereder dette sammen, aftaler indhold og opgavefordeling. Et MindSpring-gruppeforløb kan være intenst, da der kan komme mange personlige emner op, og det er derfor vigtigt, at I som trænere efterbehandler gruppemødet sammen.

De fleste MindSpring-trænere og medtrænere oplever både et personligt og fagligt udbytte, som kan bruges fremover i privat og professionel sammenhæng.

Læs mere om at være

Fra 2019 har vi i MindSping Kompetececenter afpøvet en ny tilgang til at arrangere MindSpring-forløb, som vi kalder Ny-MindSpring. Den indebærer at to MindSpring-trænere selv arrangerer et forløb uden nødvendigvis at være afhængige af forankring i en lokal kommune eller institution. Læs mere om Ny-MindSpring her.