Ny-MindSpring

En ny tilgang til MindSpring-metoden, hvor forløbet er i trænernes hænder.
 
 

MindSpring Kompetencecenter afprøver fra 2019 en ny tilgang til at igangsætte MindSpring-forløb. Vi kalder denne tilgang Ny-MindSpring. Den nye tilgang indebærer, at to MindSpring-trænere sammen står for at arrangere og afholde et MindSpring-forløb i stedet for en MindSpring-træner og en fagprofessionel medtræner. Det betyder, at der ikke nødvendigvis indgår en kommune, institution eller anden organisation som vært og tovholder for forløbet, hvilket ellers gælder for den oprindelige MindSpring-form. På den måde er forløbet i trænernes hænder.

Med denne nye form er det vores mål at åbne MindSpring-metoden op og gøre den tilgængelig for flere frivillige trænere, så flere forældre, unge og børn, som er kommet til Danmark som flygtninge eller indvandrere, kan blive tilbudt et MindSpring-forløb.

Ny MindSpring-trænere uddannes på samme vis som andre trænere på et trænerkursus. Ny-MindSpring-trænerne har i fællesskab til opgave at:

  • Finde et lokale
  • Eventuelt finde en værtspartner
  • Rekruttere deltagere
  • Planlægge møder og informere deltagerne
  • Afholde og følge op på gruppemøder samt at aftale supervision fra MindSpring Kompetencecenter
  • Søge midler til trænerkurset og afholdelse af forløbet

Ny MindSping-trænere skal søge midler til uddannelse, forplejning på kursusstedet under trænerkurset, transport samt evt. forplejning og kørselsudgifter af deltagere på Ny-MindSpring-forløbet. Disse midler kan søges gennem lokale eller nationale puljer og fonde, som f.eks. har til formål at fremme trivslen i lokale boligområder eller det mentale helbred for udsatte. MindSpring Kompetencecenter vil være behjælpelige med støtte, inspiration og sparring i ansøgningsprocessen.

For at indgå en aftale med MindSpring Kompetencecenter om opstart af et forløb med den nye tilgang er det forudsætninger at:

  • To MindSpring-trænere deltager på træner-kursus og ønsker at samarbejde om et Ny-MindSpring-forløb ELLER at to certificerede MindSpring-trænere ønsker at samarbejde om et Ny-MindSpring-forløb.
  • At trænerne har en lovende plan for, hvor og hvordan de vil igangsætte et Ny-MindSpring-forløb, herunder evt. aftale med en lokal aktør, som kan stille lokaler og evt. adgang til rekruttering af deltagere.
  • At trænerne vil påtage sig ansvaret for at planlægge, igangsætte og gennemføre et fuldt Ny-MindSpring-forløb efter manualen og metodens forskrifter.
  • At trænerne vil samarbejde med MindSpring Kompetencecenter om at modtage supervision under forløbet samt deltage i erfaringsudvekslingsdagen i forlængelse af afholdte lokale forløb.

Kontakt MindSpring Kompetencecenter for at høre mere om Ny-MindSpring samt om muligheden for opstart af et lokalt forløb med denne tilgang.