MindSpring takker for endnu en spændende medtrænerdag 2018

Med støtte fra Det Obelske Familiefond afholdte vi i sidste uge den halvårlige medtrænerdag.
 
 

31.01.18

Under temaet "Integration i et bredt perspektiv", gav dagen anledning til nogle interessante perspektiver på, hvordan MindSpring som noget helt særligt er i stand til at favne den kompleksitet, der er i spil i flygtningefamiliers hverdag.

Vi takker Ditte Shapiro og Charlotte Sonne for nogle spændende oplæg, og jer der deltog for nogle gode input.