Mindspring pilotstudie viser flotte resultater

Et nyt pilotstudie, som er lavet af forskeren Charlotte Kærgaard Sonne fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri i 2016-2017, viser, at MindSpring-deltagere er meget tilfredse med deres udbytte af forløbet, samtidig oplever de forbedringer i deres livskvalitet.
 
 

20.02.18

Fra 2016-2017 har vi i MindSpring Kompetencecenteret gennemført et studie af deltagernes udbytte af MindSpring forældreforløb.

Studiet er lavet i samarbejde med postdoc. og læge, Charlotte Kærgaard Sonne, Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri med henblik på at undersøge om deltagerne er tilfredse med deres udbytte af MindSpring forløbene og oplever forbedringer i livskvalitet.

I alt 92 MindSpring-deltagere var med i undersøgelsen og resultaterne herfra viser:

  • Meget høj deltagertilfredshed med MindSpring gruppeforløb
  • Positivt udbytte på MindSpring specifikke mål: Familieliv, psykiske problemer, livsvalg, og parathed til livet i Danmark
  • Ca. 25 % øgning i livskvalitet i gennemsnit hos deltagerne

Resultaterne fra studiet forventes publiceret i et videnskabeligt tidsskrift senere i år.