Kursus for nye MindSpring-trænere for unge flygtninge i 2017

MindSpring for unge handler om livet i eksil. For eksempel temaer om kulturmøde, identitet, stress, traumer, kønsforståelse, social kontrol samt ensomhed og netværk.

29.09.2016

I løbet af de sidste to år har MindSpring Kompetencecenter gennemført en vellykket udvikling af MindSpring-forløbet for unge flygtninge. Udviklingen indebar nye temaer om social kontrol, kønsforståelse, ligesetilling og seksualitet. Til februar 2017 bliver det igen muligt at sende nye MindSpring-trænere for unge flygtninge på kursus og opstarte grupper for nyankomne unge for eksempel på asylcentre, i kommuner eller på bosteder. 

Skriv til anna.mathilde.jensen@drc.dk for at høre nærmere om ungegrupperne og træner-kurset.