MindSpringPlus

MindSpringPlus giver kommuner og andre institutioner mulighed for at køre MindSpring-forløb uden selv at skulle planlægge forløb eller afse medarbejderressourcer.
 
 

Integationsnet tilbyder i samarbejde med MindSpring Kompetencecenter MindSpringPlus-forløb til kommuner og andre institutioner. Et MindSpringPlus-forløb kan med fordel være et supplement til øvrige indsatser i kommunen. Ved MindSpringPlus-forløb planlægger og gennemfører to professionelle familiekonsulenter fra Integrationsnet, som også er uddannede MindSpring-trænere og har flygtningebaggrund, et fuldt MindSpring-forløb for værtsinstitutionen. De to professionelle MindSpring-trænere afholder 9-10 gruppemøder à to timer over en given tidsperiode, der planlægges efter kommunens ønsker og behov. MindSpring-trænerne står i den forbindelse for al planlægning, rekruttering og koordinering samt for kursusmateriale, supervision og support.

Værtsinstitutionen kan selv, eller i samarbejde med Integrationsnet, sammensætte en gruppe på 8-10 borgere med flygtninge- eller indvandrer baggrund med samme modersmål og baggrund, som skal deltage i forløbet. Et MindSpringPlus forløb kan f.eks. tilbydes til borgere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund med betydelige sociale og psykiske udfordringer som supplement til øvrige indsatser i kommunen. MindSpring-metoden styrker deltagernes handlekraft med udgangspunkt i deres egen virkelighed. Gennem forløbet vil deltagerne få kompetencer til at handle på egne konkrete udfordringer samt ny viden og indsigt, som kan støtte dem i deres liv.

Integrationsnet er en konsulentvirksomhed, der tilbyder skræddersyede, effektive og tværfaglige løsninger til landets kommuner. Målet er at integrere mennesker til arbejdsmarkedet og give dem redskaberne til at blive aktive og deltagende medborgere. Integrationsnet er en del af Dansk Flygtningehjælp og har derfor et solidt fundament med mange års erfaring og viden. 

Få et overblik i Integrationsnets folder om MindSpringPlus

Du kan læse mere om Integrationsnet på hjemmesiden her.

Hvis du vil høre mere om MindSpringPlus eller hvis du har interesse i at drøfte muligheden om opstart af et forløb, kontakt da Marianne Badstue på marianne.badstue@drc.ngo eller på 22248762.