Netværksdannelse er et af de vigtigste elementer i MindSpring

MindSpring Skaber Vigtige Sociale Netværk For Flygtninge

En af de vigtigste elementer i MindSpring er den mulighed deltagerne får for at danne netværk med andre i deres situation. Men i hvor høj grad bruger de disse netværk? Ret flittigt, viser en rundspørge som MindSpring Kompetencecenter har lavet.

MindSpring-metoden har haft stor succes i de kommuner, hvor den har været afprøvet. Senest har rådgivningsfirmaet ALS Research lavet en rapport, der viser at hele 94 procent af deltagerne i ungegrupperne har udtrykt stor tilfredshed med at have medvirket i forløbet. Igennem MindSpring skaber deltagerne værdifulde netværk, som de ellers ikke ville have haft. Men hvordan bruger deltagerne efterfølgende de netværk, de får igennem MindSpring? Det giver Semereab Teklay, som er tidligere MindSpring-træner for en gruppe eritreiske unge i Roskilde, sit bud på.

”Mind-Spring har været godt for både gruppen og mig selv at deltage i. Deltagerne har lært rigtigt meget om dansk kultur.”

Hos Semereab Teklay er det tydeligt at mærke, at MindSpring også har længerevarende effekter, længe efter projektet er stoppet.

”Indimellem kontakter de mig, hvis de har problemer. Det kan være om stort set hvad som helst. Vi bor jo i samme by så, vi mødes ofte og diskuterer forskellige ting i kombination med andre aktiviteter. Vi spiller eksempelvis ofte fodbold sammen. Vi har som uledsagede unge været ensomme før MindSpring, men nu kender vi hinanden, og det er en god ting,” siger han.

Netværkene finder deltagernes ressourcer frem

Det kan Omar Naimi, som er konsulent for Odsherred Kommune og tidligere MindSpring-træner for en gruppe afghanske unge, også nikke genkendende til.

”Jeg kendte i forvejen alle dem, jeg havde med i gruppen og har stadig kontakt til dem alle sammen i dag, her to til tre år efter. Jeg snakker ikke med dem på daglig basis, men de ved, at de altid kan ringe. Langt de fleste er dog videre i systemet, og er i gang med arbejde, uddannelse osv.”

Han peger også på, at MindSpring-forløbet har lukket op for en stor, uudnyttet ressource-pool: ”De unge opdagede gradvist, at de kunne hjælpe hinanden, i takt med at de åbnede mere op. På den måde kan de trække på hinandens ressourcer, også efter MindSpring-forløbet er overstået. Det er også en styrke for dem, at de kan vende problemer omkring ensomhed med de andre i gruppen, der forstår bedre end nogen andre, hvordan de har det.”

Omar Naimi fortæller at MindSpring-forløbet har nedbrudt hans gruppemedlemmers forestilling om, at man er svag, hvis man spørger om hjælp.

”Udfordringen har ofte været at de, baseret på deres oplevelser af at være flygtninge, har haft svært ved at stole på andre. Men med MindSpring finder de jo ud af, at de alle er i mere eller mindre samme situation, og at der ikke er noget dårligt ved at spørge om hjælp – tværtimod,” siger han.

MindSpring Koordinator Vibeke Hallas pointerer, at det ofte kan være særligt givende for unge flygtninge at knytte bånd til andre, der er i samme situation som dem selv. ”Det er klart at det selvfølgeligt er særligt vigtigt for de unge, at de igennem MindSpring kan finde frem til andre, der har det som dem selv.”

 

Forældrenetværk

Det er dog ikke kun unge flygtninge, der kan få gavn af et MindSpring-forløb. MindSpring tilbydes også til flygtninge, som har børn. I disse forløb fokuseres der på, hvad det vil sige at opdrage sine børn i en fremmed kultur, hvor børneopdragelsen skal tilpasses. Her lærer forældre med børn i alle aldre, at dele deres erfaringer med hinanden, ifølge Farida Hassan.

Hun er tidligere MindSpring-træner for to forældregrupper af syrisk og irakisk herkomst. Hun fortæller, at Mind-Spring var så givende for begge hendes forældregrupper, at medlemmerne efterfølgende besluttede at danne foreninger for at fortsætte med at diskutere de temaer, de havde gennemgået med Mind-Spring.

”Begge de grupper jeg var træner for besluttede sig for at danne forening efterfølgende, så de kunne udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med at løse problemer i hverdagen.”

Farida Hassan har med begge sine grupper oplevet at medlemmerne selv tog initiativ til at skabe formaliserede netværk.

”Lige så stille begyndte medlemmerne at bytte telefonnumre og at mødes uden for den afsatte mødetid. Når du kender nogen og får talt om opdragelse med andre, så hjælper det. De var alle sammen stolte, da de fik deres deltagerbeviser. For de fleste var det faktisk det første bevis af nogen art, de fik i Danmark. De større børn blev interesserede i at høre mere om MindSpring, fordi deres forældre fik beviser,” siger hun.

I en rapport fra i år fra Center for Boligsocial Udvikling svarer 27 ud af 31 deltagere, at de taler med deres børn på en ny måde. Samtidig siger 26 af 30 adspurgte også, at de har talt med andre om børneopdragelse efter at have deltaget i MindSprings forældreforløb.

Der tegner sig altså et mønster af, at medlemmerne i både unge- og forældregrupperne ser en værdi i at skabe og pleje de netværk, de opnår gennem MindSpring-forløbet, samtidig med at det har både social og ressourcemæssig værdi for dem.

”Jeg håber virkelig, at MindSpring bliver en fast del af integrationsindsatsen i hele landet, for det hjælper virkeligt meget,” afslutter Farida Hassan.