Ny bevilling til MindSpring Kompetencecenter

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at Det Obelske Familiefond har besluttet at støtte MindSpring Kompetencecenter med en ny bevilling igennem en 3-årig periode fra 2022-2024.
 
 

Med den nye donation kan MindSpring Kompetencecenter videreføre udbredelsen af MindSpring-metoden i Danmark og fortsat udbyde et årligt trænerkursus til MindSpring-trænere og medtrænere, så der kan igangsættes nye gruppeforløb omhandlende eksilrelaterede udfordringer for flygtninge og indvandrere.

Det Obelske Familiefond har støttet MindSpring Kompetencecenter med private fondsmidler siden 2016. Der skal lyde en stor tak for endnu engang at støtte MindSpring, der har til formål at forebygge social og mental mistrivsel blandt flygtninge og indvandrere i Danmark.

Vi glæder os over at kunne fortsætte det vigtige arbejde med MindSpring!

Følg med i de kommende aktiviteter for 2022 her på vores hjemmeside eller på vores Facebook-side.